(English version below)

Heb jij een gezin in Amsterdam of Rotterdam met kinderen boven de 6? En zou je het leuk vinden met jouw gezin te praten over de rol van vertrouwen en eerlijkheid binnen jouw gezin? Dan komt choreograaf en theatermaker Cecilia Moisio (45) graag in contact met jou!

Voor de nieuwe theater- en dansvoorstelling Pinocchio Effect (10+), van Maas theater en dans en Scapino Ballet Rotterdam wordt er gezocht naar echte verhalen die (anoniem) verweven kunnen worden in de voorstelling. De gesprekssessies gebeuren in een veilige omgeving waar respect en vertrouwen centraal staan, onder leiding Cecilia en haar team. De gesprekken leveren niet alleen verhalen op voor de voorstelling, maar kunnen tegelijkertijd een leerzame inkijk geven in de communicatie en vertrouwen binnen je eigen gezin.

Wil je meedoen? Gezinnen van alle soorten en samenstellingen, culturele en sociale achtergronden – zijn van harte welkom. Mail voor meer informatie naar info@ceciliamoisio.com

*

For the new dance- and theatre performance Pinocchio Effect (10+)we are looking for Dutch speaking families from Amsterdam and Rotterdam.
Do you have a family with children over the age of 6? Would you like to talk and learn about the role of trust and honesty within your family ? Then choreographer and theater maker Cecilia Moisio will be happy to contact you!

We are looking for real stories that can be (anonymously) woven into the new performance.

The conversation sessions will take place in a safe environment led by Cecilia and her team. The talks will not only provide stories for the performance, but can also give an educational insight into communication and trust within your own family.

Would you like to participate ? Families of all sorts and compositions, cultural and social backgrounds are most welcome. Email info@ceciliamoisio.com for more information.

More about Pinocchio Effect: